Jaarthema: "Bidden met het Onze Vader"

Vanaf 27 november 2016, begin van de advent en tevens de start van het nieuwe kerkelijk jaar, bidden katholieken in Vlaanderen en Nederland een gemeenschappelijke versie van het Onze Vader.


© kerknet

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Meer info over het nieuw Onze Vader kan je lezen op: www.nieuwonzevader.be